Velkommen til Belgian Cycling club!

Vi er en cykelklub, som giver vores medlemmer adgang til at handle til et landsdækkene sociale cykelnetværk, hvor der er plads til alle.
Har du en passion for forårsklassikerne med brosten og hård bakker, belgiske cykling og deres cykelkultur, kan du blive medlem af Belgian Cycling Club.
Som medlem kommer du med i et cykelnetværk hvor det sociale er det vigtigste. Du får baggrunds viden fra prof verden, træning fif og rabatter på event og meget mere. Det betyder, vi har én eneste interesse, nemlig at sikre vores medlemmer den bedst mulige vin i glasset.

1. Medlemskab
1.1 Et Belgian Cycling club medlemskab koster kr. 499,- inkl. moms per år.

1.2 Dit Belgian Cycling club -medlemskab fortsætter fra år til år, indtil det opsiges.
Medmindre du afmelder medlemskabet inden den årlige fornyelsesdato, giver du os tilladelse til at trække betaling for det følgende års medlemskab via den oplyste betalingsmåde (se “Afmelding” nedenfor). Du skal have forbindelse til internettet og bruge en webbrowser til at besøge vores hjemmeside. Her taster du ved indmeldelse en aktuel, gyldig og anerkendt betalingsmåde.

2. Fakturering
2.1. Faktureringsperiode. Vi fakturerer dig for medlemskabet hver år via din betalingsmåde på den kalenderdag, der svarer til startdatoen for betalingsmedlemskabet. I visse tilfælde kan tidspunktet for faktureringen ændre sig, f.eks. hvis en betaling ikke kan afregnes, eller hvis betalingsmedlemskabet begyndte på en dato, som ikke findes i en given måned. Gå til vores websted, og klik på “Din konto”, hvor du kan finde din næste betalingsdato.

2.2. Afmelding. Du kan afmelde dit Belgian Cycling club -medlemskab når som helst.

Vi yder ikke refusion, såfremt du ikke har benyttet dit medlemskab.

For at afmelde medlemskabet skal du gå skrive en mail til info@belgiancyclingclub.dk, eller afmelde det i dit login dashboard.

2.3. Pris- og abonnementsændringer. Vi kan fra tid til anden ændre vores abonnementer og prisen på dem.

3. Gældende lov.
3.1 Vores medlemsbetingelser reguleres og fortolkes i henhold til dansk lovgivning. Disse betingelser vil ikke begrænse eventuelle forbrugerrettigheder, du måtte have i henhold til ufravigelige love i dit bopælsland.

4. Kundesupport
4.1 Tøv aldrig med at skrive eller ringe til os. Belgian Cycling Club har kun et ønske, og det er mange tusinde glade medlemmer, som får bedre kvalitet i glasset.

info@belgiancyclingclub.dk
+45 51 36 34 01

5. Gyldighed
5.1 Hvis nogen bestemmelse eller bestemmelser i disse brugerbetingelser findes ugyldige, ulovlige eller uigennemførlige, skal de øvrige bestemmelser fortsat have fuld gyldighed.

6. Ændringer i brugerbetingelserne
6.1 Belgian Cycling Club kan, fra tid til anden, ændre disse brugerbetingelser, herunder forhøje eller sænke det årlige medlemsgebyr. Vi giver dig besked mindst løbende måned + 14 dage før, de nye brugerbetingelser gælder for dig.

7. Elektronisk kommunikation
7.1 Vi sender dig information om din konto (f.eks. betalingsgodkendelser, fakturaer, ændret adgangskode eller betalingsmåde, bekræftelsesbeskeder, meddelelser) udelukkende i elektronisk form, f.eks. via e-mails til den e-mailadresse, du oplyser ved tilmelding.

8. Dine personlige oplysninger
For at du kan blive medlem hos Belgian Cycling Club, skal du lade dig registrere med følgende personlige oplysninger:
– navn
– adresse
– telefonnummer
– e-mailadresse
– betalingskort
– fødselsdag

Vi foretager registreringen af dine personoplysninger kun med det formål at kunne levere varen til dig og administrere og håndtere dit medlemskab, og for bedst muligt at kunne tilpasse vores fælles arrangementer til vores medlemmer.

Medlemsoplysningerne registreres hos Belgian Cycling Club og opbevares så længe, du er medlem, og op til et år efter for at kunne håndtere evt. indsigelser, reklamationer m.v., hvorefter oplysningerne slettes.

Når der indsamles personoplysninger via vores website, sikrer vi, at det altid sker ved afgivelse af dit udtrykkelige samtykke, således at du er informeret om præcis, hvilke oplysninger der indsamles og hvorfor.

Betalingskortoplysninger opbevares krypteret ved højeste level af PCI DSS compliance standard.
Øvrige oplysninger som navn, adresse, telefonnummer og e-mailadresse sendes ikke krypteret.

Oplysningerne afgivet til Belgian Cycling Club videregives eller sælges på ingen måde til tredjemand.

Som registreret hos Winefamly har du altid ret til at gøre indsigelse mod registreringen. Du har også ret til indsigt i, hvilke oplysninger der er registreret om dig.

9. Oplysning om klagemuligheder
Du er altid velkommen til at kontakte os på mail eller telefon, hvis der er noget i forbindelse med dit medlemsskab, du ikke er tilfreds med. Skriv til os på info@belgiancyclingclub.dk

Som forbruger har du også altid mulighed for at indgive en klage over en vare eller tjenesteydelse købt hos os, til Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens Center for Klageløsning, Carl Jacobsens Vej 35, 2500 Valby. Du kan klage til Center for Klageløsning via www.forbrug.dk.

EU-Kommissionens online klageportal kan også anvendes ved indgivelse af en klage. Det er særlig relevant, hvis du er forbruger med bopæl i et andet EU-land. Klage indgives her: http://ec.europa.eu/odr. Ved indgivelse af en klage skal du angive vores e-mailadresse info@belgiancyclingclub.dk.

Opdateret: 9. oktober 2018